^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na drogę w Sadokrzycach

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłosił przetarg na remont drogi powiatowej nr 1721E w Sadokrzycach w gminie Wróblew. Inwestycja będzie realizowana przy 50-procentowym udziale finansowym samorządu gminnego.

Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni, wykonanie 1,5 m ciągu pieszego z kostki betonowej, wykonanie ścieku prefabrykowanego korytkowego, remont istniejącego przepustu wraz z odmuleniem rowów przydrożnych, remont zjazdów, regulację istniejących zasuw zaworów wodociągowych oraz oznakowanie pionowe.

Oferty należy składać w PZD w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, pokój nr 515 do 10 sierpnia 2016 r. do godz. 9:50. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

T.O.