^ Powrót na górę

 

 

Władze Powiatu fundatorem sztandaru

Rozmiar tekstu:

Jeziory
Wśród fundatorów sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach (gm. Sieradz) znalazły się władze Powiatu Sieradzkiego. Druhowie otrzymali go z okazji jubileuszu 50-lecia jednostki.

Lista fundatorów liczy 24 pozycje. Są wśród nich prywatni przedsiębiorcy z Jezior i z terenu powiatu, mieszkańcy gminy Sieradz oraz władze samorządowe Powiatu Sieradzkiego i Gminy Sieradz. Pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru wbili i do księgi pamiątkowej wpisali się m.in. starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda i wiceprzewodniczący Jan Hankiewicz. – Z okazji jubileuszu 50-lecia OSP w Jeziorach oraz nadania jednostce sztandaru, składam na wasze ręce wyrazy szacunku i uznania za humanitarną służbę ludziom i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych – zwrócił się do strażaków ochotników starosta Mariusz Bądzior. Przed uroczystością na placu przy strażnicy sztandar został poświęcony w kościele pw. św. Walentego w Kłocku. Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieradzu, Artur Sterna, odznaczył nowy sztandar srebrnym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

50 lat w historii jednostki OSP to dużo, ale nie na tyle dużo, by jubileuszu mieli nie doczekać jej twórcy. Czterech z nich druhowie OSP Jeziory uhonorowali pamiątkowymi statuetkami: Władysław Jurek, Ignacy Szymala, Józef Stężalski i Antoni Makówka służbę w szeregach straży w Jeziorach rozpoczęli pod koniec maja 1966 r.

Z okazji jubileuszu druhowie z Jezior dostali nie tylko sztandar. Nadbrygadier Andrzej Witkowski przekazał im również samochód pożarniczy.

T.O.

1  2

3  6

5  4

7  8

9  10

11  12

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31