^ Powrót na górę

 

 

Rusza Konwent Gmin Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
We wtorek 30 sierpnia o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbędzie się spotkanie w sprawie powołania Konwentu Gmin Powiatu Sieradzkiego oraz przyjęcia Deklaracji Współpracy.

Konwent będzie skupiał włodarzy i pracowników administracji gmin powiatu sieradzkiego. Ma służyć wymianie doświadczeń i poglądów na tematy dotyczące samorządów w zakresie kompetencji każdego z nich. Realizacja tego celu będzie się odbywać drogą regularnych spotkań ponad podziałami.

Program spotkania:

– powitanie gości przez starostę Powiatu Sieradzkiego Mariusza Bądziora,

– przedstawienie idei powołania Konwentu Gmin Powiatu Sieradzkiego,

– ustalenie formy i zasad funkcjonowania KGPS,

– przyjęcie Deklaracji Współpracy,

– prezentacja „Jak sfinansować inwestycje, wykorzystać środki Unii Europejskiej i zachować wskaźniki ustawy o finansach publicznych” (Dariusz Giza, dyrektor ProPOLIS Consulting),

– przybliżenie rządowego programu „Praca więźniów – poszerzenie współpracy w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego osób pozbawionych wolności” (por. Sebastian Kłys, starszy inspektor ds. zatrudniania osadzonych).

T.O.