Spotkanie założycielskie konwentu gmin

Rozmiar tekstu:

konwent
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu podpisali deklarację współpracy w ramach Konwentu Gmin Powiatu Sieradzkiego. Powstanie KGPS jest nowym etapem współpracy władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego w regionie.

Spotkanie założycielskie konwentu odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Rozpoczęło je wystąpienie starosty sieradzkiego, koordynatora KGPS: – Chcemy wykorzystać potencjał, jaki każdy z nas jako samorząd posiada. Chcemy, by każdy z nas mógł skorzystać z doświadczenia innych. Chcemy działać ponad podziałami. Zawiązujemy konwent po to, by omawiać sprawy najważniejsze, dotyczące wielu samorządów, jak kredyty, finansowanie działalności jednostek podległych czy problemy oświatowe. Proponuję, by konwent był strukturą nieformalną i otwartą, by w jego pracach, oprócz przedstawicieli gmin członkowskich, mogli brać udział burmistrzowie i wójtowie gmin spoza powiatu sieradzkiego oraz wszyscy, dzięki którym możliwe będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań najbardziej nurtujących nas problemów: przedstawiciele administracji samorządowej różnych szczebli, w tym naczelnicy i kierownicy pracujący w urzędach podległych samorządom oraz dyrektorzy jednostek samorządowych. Na spotkania konwentu będziemy zapraszać gości: autorytety społeczne, ekspertów oraz zwierzchników lokalnych służb i instytucji – mówił Mariusz Bądzior.

Podpisy pod deklaracją przystąpienia do konwentu złożyli włodarze: burmistrzowie gmin i miast – Błaszki (Karol Rajewski), Warta (Jan Serafiński) i Złoczew (Jadwiga Sobańska) oraz wójtowie gmin – Burzenin (Jarosław Janiak), Brąszewice (Karol Misiak), Brzeźnio (Dorota Kubiak), Klonowa (Dariusz Perdek), Goszczanów (Łukasz Siewior), Wróblew (Tomasz Woźniak) i Sieradz (Jarosław Kaźmierczak). Treść deklaracji brzmi: „My, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu sieradzkiego, deklarujemy nawiązanie współpracy w ramach nowo powołanego Konwentu Gmin. Konwent Gmin stanowi przejaw wolnej woli władz samorządowych, wynikający z potrzeby wymiany doświadczeń i informacji oraz ustalania obszarów współpracy w celu realizacji przedsięwzięć dla dobra i rozwoju lokalnych społeczności – mieszkańców miast i gmin powiatu sieradzkiego”.

Na pierwszym spotkaniu konwentu były już pierwsze wystąpienia zaproszonych gości. – Gratuluję woli współdziałania. Jako współpracownik samorządów od 16 lat muszę stwierdzić, że rzadko się zdarza, by współdziałały dla wspólnego dobra. Zazwyczaj każdy pracuje na swój rachunek i niechętnie dzieli się tym, co wypracował przez lata – powiedział Dariusz Giza, dyrektor ProPolis Consulting, który omówił temat finansowania inwestycji. Z kolei drugi z gości – por. Sebastian Kłys, starszy inspektor ds. zatrudniania osadzonych – przybliżył założenia rządowego programu „Praca więźniów – poszerzenie współpracy w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego osób pozbawionych wolności”.

W spotkaniu założycielskim wzięli także udział pracownicy urzędów gminnych samorządów gmin i Powiatu Sieradzkiego, w tym wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, skarbnik Powiatu Iwona Piekarczyk i sekretarz Powiatu Piotr Świderski.

T.O.

1  2

3  4

5  6

6a  6b

7  8

9  10

11  12

13  16

17  18

                                   19