^ Powrót na górę

 

 

Sekretarz Powiatu Sieradzkiego na spotkaniu w ŁUW

Rozmiar tekstu:

wojewoda
Województwa chcą współpracować z Powiatami i Gminami przy tworzeniu prawa lokalnego. Kooperacji w tym zakresie poświęcone było pierwsze spotkanie robocze, zorganizowane w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Wziął w nim udział m.in. Sekretarz Powiatu Sieradzkiego Piotr Świderski.

Spotkanie miało przybliżyć sekretarzom gminnym i powiatowym założenia unikalnego w skali kraju projektu, zakładającego ściślejszą współpracę administracji rządowej i samorządowej przy stanowieniu prawa lokalnego. – Podtrzymujemy nowe otwarcie w kontaktach między władzą państwową a władzą samorządową – mówi Zbigniew Rau, wojewoda łódzki.

Wśród omówionych tematów znalazły się m.in. sporne kwestie dotyczące konstruowania statutów gmin i powiatów, udostępniania informacji publicznej, procedur uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego oraz konsultacji w sprawie budżetów obywatelskich.

Efektem spotkania jest uzgodnienie, że projekty uchwał opracowywane będą wspólnie. Po zaakceptowaniu ich przez nadzór prawny, będą one mogły być wykorzystywane przez wszystkie jednostki samorządowe komentuje Piotr Świderski. Uczestnicy ustalili ponadto, że w razie potrzeby inicjowane będą spotkania instruktażowe (wezmą w nich również udział prawnicy) i konsultacje w sprawach, w których wątpliwości jest najwięcej

T.O.