^ Powrót na górę

 

 

Stowarzyszenie samorządów wesprze budowę kopalni

Rozmiar tekstu:

12
Samorządy południowej części województwa łódzkiego intensyfikują starania o rozpoczęcie eksploatacji złoża węgla w Złoczewie. Ma w tym pomóc Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Powstania Kopalni Węgla Brunatnego „Złoczew” i Rozwoju Obszaru Złoczewsko-Bełchatowskiego.

Samorządowcy zebrali się w złoczewskim Urzędzie Miejskim na spotkaniu założycielskim stowarzyszenia, zainicjowanym przez marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. – Zagrożeń dla inwestycji nie ma, ale dopóki na szczeblu rządowym nie zapadła ostateczna decyzja, warto podejmować inicjatywy wspierające starania o uruchomienie kopalni – mówiła burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska.

Chęć przynależności do stowarzyszenia zgłosili włodarze gmin powiatów sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, łaskiego i bełchatowskiego, a także ich starostowie. – Nie przez przypadek nazwa stowarzyszenia mówi o regionie złoczewsko-bełchatowskim, a nie tylko o złoczewskim. Chciałbym podkreślić, że chociaż będziemy intensywnie pracować na rzecz budowy kopalni w Złoczewie, nie zapomnimy o regionie, z którego kopalnia powoli będzie się wycofywać. Już dziś musimy poruszać tematy związane z przeniesieniem środka ciężkości wydobycia węgla dla elektrowni w Bełchatowie – podkreślił marszałek Witold Stępień. Pozostając w tym samym zakresie tematycznym, starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski dodał: – Już teraz potrzebujemy inwestycji, które pozwolą nam utrzymać zatrudnienie na wysokim poziomie. Dysponujemy doskonałym zapleczem w postaci bardzo dobrze przygotowanych kadr.

Stanowisko popierające działania związane z uruchomieniem kopalni w Złoczewie przyjął również Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego. Na ostatnim spotkaniu 12 września (które zresztą odbyło się w Bełchatowie) starostowie nawiązali m.in. do utworzonego niedawno Parlamentarnego Zespołu ds. Inwestycji Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju”. W wyrażonym przez nich na piśmie stanowisku czytamy: „Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego prosi Zespół Parlamentarny o zintensyfikowanie prac określonych w regulaminie Zespołu i przedstawienie możliwie jak najszybciej swojego stanowiska Marszałkowi Sejmu RP oraz Organom Administracji Rządowej”. Stanowisko konwentu przybliżył zebranym starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli kopalni. Tym razem do Złoczewa przyjechał Mariusz Jamróz, kierownik Referatu Analiz i Przygotowania Inwestycji Kopalni Bełchatów oraz Zbigniew Wiaderny, główny inżynier ds. inwestycji Złoczew. O szczegółach związanych z zagospodarowaniem terenu w związku z budową kopalni w Złoczewie opowiedziała Ewa Paturalska-Nowak, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Do końca września ma powstać ostateczna wersja statutu stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania otrzymali jego projekt i mają tydzień, by zgłosić do niego swoje ewentualne uwagi. Po przyjęciu statutu przez członków stowarzyszenia, rady samorządów będą miały miesiąc na przegłosowanie uchwał o przystąpieniu do niego. Zawiązanie stowarzyszenia zaplanowano na 4 listopada.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13