^ Powrót na górę

 

 

VII Sieradzka Konferencja Kosmiczna

Rozmiar tekstu:

konferencja
W Sieradzu po raz siódmy spotkają się specjaliści w dziedzinie astronautyki. Przyjadą tu, by wziąć udział w Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej – przedsięwzięciu opartym na dokonaniach pioniera kosmonautyki rodem z Sieradza – Arego Szternfelda.

W tym roku do programu imprezy organizatorzy wprowadzili nowość: począwszy od VII konferencji, jej pierwszy dzień będzie poświęcony kosmonautyce jako obszarowi pracy i edukacji. Adresatami działań przygotowanych na ten dzień są uczniowie, studenci i przedstawiciele firm pracujących na potrzeby kosmonautyki. Pierwszy dzień konferencji zakończy prezentacja łazika marsjańskiego, skonstruowanego przez studentów Politechniki Łódzkiej.

Drugiego dnia konferencja przeniesie się z Muzeum Okręgowego do Sieradzkiego Centrum Kultury. Zakończy go rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu wiedzy kosmicznej dla młodzieży „Słońce – najbliższa gwiazda” oraz konkursu plastycznego „Ziemia pod innym słońcem”.

Program VII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej – 5-6 października 2016 r.

Dzień pierwszy (5 października) pod hasłem „Kosmos wyzwaniem dla młodych”. Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (ul. Dominikańska 2)

10:00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości i uczestników

10:10 – objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr. hab. Zbigniewa Kłosa, przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN)

Wystąpienia w temacie: Planowanie swojej przyszłości (studia kierunkowe, praktyki studenckie, staże,       satysfakcjonująca praca)

10:20 – wystąpienie prof. dr. hab. inż. Cezarego Spechta, dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej: „Technologie kosmiczne i satelitarne jako nowy kierunek studiów w Polsce”

10:45 – wystąpienie Bartosza Kędziory, prezesa firmy „Astronika” z Warszawy

11:10 – wystąpienie Michała Szwajewskiego, przedstawiciela firmy „Sener Polska” z Warszawy

11:35 – przerwa kawowa

12:10 – wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, prezesa firmy „Hertz Systems” z Zielonej Góry

12:35 – wystąpienie prof. dr. hab. inż. Witolda Wiśniowskiego, dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie: „Rola Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych”

13:00 – pytania do prelegentów i dyskusja

14:00 – podsumowanie pierwszego dnia obrad – prof. dr hab. Zbigniew Klos z CBK PAN

14:15 – prezentacja łazika marsjańskiego, zdobywcy I miejsca w konkursie „European Rover Challenge 2016” (zespół Politechniki Łódzkiej)

Impreza towarzysząca: pokaz nieba dla dzieci w namiocie „Astroareny” Kalisz

Dzień drugi (6 października), poświęcony Słońcu. Miejsce obrad: Sieradzkie Centrum Kultury (ul. Dominikańska 19)

10:00 – rozpoczęcie obrad, powitanie gości i uczestników, objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr. hab. Piotra Życkiego, dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

10:15 – wystąpienie dr. Tomasza Mrozka z Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN we Wrocławiu: „Słońce – najbliższa gwiazda”

10:45 – wystąpienie dr Beaty Dziak-Jankowskiej z CBK PAN w Warszawie: „Pogoda Kosmiczna” i „Słońce regulatorem klimatu Ziemi”

11:15 – wystąpienie dr. Grzegorza Brony, prezesa firmy „Creotech Instruments” z Piaseczna koło Warszawy „Obserwacje korony Słońca – misja lotu kosmicznego w formacji”

11:45 – wystąpienie dr. hab. Piotra Życkiego, dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie: „Czy warto być astronomem”

12:10 – wystąpienie podsumowujące wykłady

12:25-13:00 – przerwa kawowa

13:00 – wystąpienie dr. Grzegorza Wierzchowskiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty, patrona konkursów kosmicznych

13:10 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów

13:40 – podsumowanie konferencji, podziękowanie za udział

Impreza towarzysząca: pokaz nieba dla dzieci w namiocie „Astroareny” Kalisz

Plakat VII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej

T.O.