Liderzy inwestycji. Ranking „Wspólnoty”

Rozmiar tekstu:

ranking1
Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking „Liderzy inwestycji”, oparty na wydatkach inwestycyjnych w latach 2013-2015 w województwach, powiatach i gminach. Jak wypadły samorządy powiatu sieradzkiego?

Autorzy rankingu – prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego – zwracają uwagę na spadek wydatków na inwestycje samorządowe w ostatnich latach (zwłaszcza w gminach i powiatach), wskazując okres 2009-2010 jako szczytowy. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrują oni m.in. w opóźnieniach w wydawaniu pieniędzy unijnych z perspektywy 2014-2020.

W tegorocznej edycji rankingu, „Wspólnota” posłużyła się nową metodą, dlatego w zestawieniu nie podaje miejsc zajmowanych przez samorządy w latach ubiegłych. Dotychczas zestawienie było tworzone na podstawie inwestycji w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna), teraz autorzy przeanalizowali całość wydatków majątkowych.

– Kiedy wiele lat temu ustalaliśmy zasady rankingu uważaliśmy (w ślad za dominującym nurtem teorii rozwoju regionalnego i lokalnego), że to inwestycje infrastrukturalne mają decydujące znaczenie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak dotkliwa, a o powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują inwestycje w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi – wyjaśniają w części opisowej rankingu Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska. O miejscach w rankingu decydowała wysokość wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wartość ta podana jest w tabeli zestawienia.

Wśród siedmiu gmin wiejskich powiatu sieradzkiego, najwyższy współczynnik wydatków inwestycyjnych miała w latach 2013-2015 gmina Brzeźnio, która zajęła 182. miejsce na 1563 zbadane samorządy. Listę trzech gmin miejsko-wiejskich otwiera Złoczew, sklasyfikowany na 110. pozycji zestawienia zawierającego 582 miejsca. Ranking objął 267 miast powiatowych, w tym Sieradz: stolica powiatu zajęła 59. miejsce. Sam Powiat znalazł się na 212. pozycji na 314 samorządów w tej kategorii.

Miejsca poszczególnych samorządów naszego regionu, wraz z kwotami inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca, podajemy poniżej.

Województwa (16 sklasyfikowanych):

– Województwo Łódzkie: 16 miejsce, 97,36 zł

Powiaty (314 sklasyfikowanych):

– Powiat Sieradzki: 212. miejsce, 92,52 zł

Miasta powiatowe (267 sklasyfikowanych):

– Sieradz: 59. miejsce, 671,33 zł

Gminy miejsko-wiejskie (582 sklasyfikowane):

– Złoczew: 110. miejsce, 792,40 zł

– Warta: 368. miejsce, 398,14 zł

– Błaszki: 537. miejsce, 212,09 zł

Gminy wiejskie (1563 sklasyfikowane):

– Brzeźnio: 182. miejsce, 981,64 zł

– Brąszewice: 201. miejsce, 959,18 zł

– Goszczanów: 400. miejsce, 739,97 zł

– Wróblew: 762. miejsce, 536, 96 zł

– Klonowa: 781. miejsce, 528,54 zł

– Burzenin: 1003. miejsce, 431,11 zł

– Sieradz: 1105. miejsce, 391,65 zł

T.O.