^ Powrót na górę

 

 

Konferencja Kosmiczna w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

konferencja
Sieradzka Konferencja Kosmiczna w swojej siódmej odsłonie stała się platformą wymiany informacji między środowiskami naukowców oraz przedsiębiorców, działających w branżach związanych z astronomią i kosmosem.

Pierwszy dzień SKK odbył się w Muzeum Okręgowym pod hasłem „Kosmos wyzwaniem dla młodych”. – Tegoroczna konferencja jest o tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy na jej forum spotykają się studenci specjalności kosmiczno-satelitarnych oraz przedstawiciele firm działających w branży kosmicznej. Chciałbym, by konferencja ewoluowała właśnie w tę stronę. Jej jeden dzień musi być poświęcony dialogowi nauki z biznesem. Co więcej, dlaczego by nie organizować w Sieradzu szkoły letniej dla młodzieży studiującej na kierunkach związanych z kosmosem? – proponuje prof. Zbigniew Kłos, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Kłos, który przewodniczył obradom pierwszego dnia konferencji, zwrócił uwagę na długie tradycje polskiej kosmonautyki: – Działalność kosmiczna w Polsce prowadzona jest od lat, choć dopiero od niedawna zaczyna przybierać zorganizowaną formę. Już w 1958 roku, a więc zaledwie rok po wystrzeleniu pierwszego sztucznego satelity Ziemi, Polska przystąpiła do komitetu pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cztery lata później wystartował „Meteor”, pierwsza polska rakieta meteorologiczna.

Kolejne wystąpienia dotyczyły już ściśle procesu kształcenia młodzieży i jej późniejszej pracy w branży lotniczo-astronautycznej. O jej rozwoju mówili przedstawiciele sektora przedsiębiorstw – Bartosz Kędziora, prezes firmy „Astronika” z Warszawy, Michał Szwajewski z firmy „Sener Polska” z Warszawy oraz Rafała Trzaskowskiego, prezesa przedsiębiorstwa „Hertz Systems” z Zielonej Góry.

Zdaniem prof. Cezarego Spechta, dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, kształcenie w zakresie nauk kosmicznych powinno być prowadzone z wykorzystaniem metody projektów. – Projekty te muszą być tworzone już dla uczniów szkół podstawowych i średnich, z uwzględnieniem podziału młodzież na dwie grupy, wynikające z rodzaju zainteresowań. Z naszych badań bowiem wynika, że młodzi ludzie dzielą się na astronomów i na konstruktorów łazików marsjańskich – mówi Cezary Specht. Do tych drugich należy grupa studentów Politechniki Łódzkiej, która pierwszego dnia konferencji zaprezentowała łazik marsjański własnej konstrukcji. Urządzenie to zdobyło pierwsze miejsce w konkursie European Rover Challenge 2016.

Dyrektor DE PAK, mówiąc o inicjatywach edukacyjnych, podał przykład opracowanego niedawno projektu „Teleskop+”, na który składają się cztery etapy: 1) opracowanie i wydanie książki dla dzieci pt. „Jak to działa?”; 2) zakup 160 teleskopów oraz oprogramowania dla 16 województw; 3) cykl szkoleń dla nauczycieli; 4) budowa obserwatoriów szkolnych przy dofinansowaniu udzielanym na podstawie konkursu wniosków. Realizacja projektu (przeznaczonego dla uczniów podstawówek) przewidziana jest na lata 2016-2018.

Drugi dzień SKK to już wykłady naukowców. W Teatrze Miejskim swoje prelekcje zaprezentowali m.in. dr Tomasz Mrozek z Zakładu Fizyki Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, dr Grzegorz Brona, prezes firmy „Croetech Instruments” z Piaseczna oraz dr hab. Piotr Życki, dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Wspólnym mianownikiem wszystkich wystąpień było Słońce.

Konferencję zakończyło podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kosmicznej oraz konkursu plastycznego dla młodzieży.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20