^ Powrót na górę

 

 

Ruszają konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Rozmiar tekstu:

konsultacje
W środę 8 października rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi, inicjowane przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego. Potrwają do 14 października. Konsultacje odbywają się podstawie Uchwały Nr 529/2014 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 września 2014 roku.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest Uchwała Nr XLIVVV/344/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi i opinie, zgłoszone w trakcie konsultacji, mogą być pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Pisemne uwagi (według załączonego formularza)prosimy kierować na adres Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz lub składać bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 426).

Formularz zgłaszania opinii: pobierz

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi: pobierz

Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 30 września 2014: pobierz

T.O.