^ Powrót na górę

 

 

Plan transportu po konsultacjach

Rozmiar tekstu:

plan transportu
Jest już gotowa poprawiona wersja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu sieradzkiego”, jednak do momentu przyjęcia go przez Radę Powiatu wciąż można zgłaszać uwagi do dokumentu.

Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym daje samorządom możliwość kształtowania polityki transportowej na swoim terenie. Jej elementem jest program rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Obowiązek jego opracowania mają gminy liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców i powiaty o liczbie mieszkańców przekraczającej 80 tys. Pozostałe samorządy też mają taką możliwość, o ile widzą potrzebę posiadania planu.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu sieradzkiego – wersja poprawiona

T.O.