^ Powrót na górę

 

 

Ranking „Wspólnoty”: liderzy funduszy UE

Rozmiar tekstu:

srodki ue
Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” podsumowało wykorzystanie funduszy europejskich w samorządach w latach 2007-2015, biorąc pod uwagę wydatki bieżące oraz inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Analizując wydatki samorządowe ze środków europejskich w latach 2007-2015, twórcy rankingu – prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego – podzielili je na dwie grupy: dotacje z funduszy UE na wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca i dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze sferą społeczną (turystyka, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Jeśli chodzi o samorządy powiatu sieradzkiego, to najkorzystniej wypada Gmina i Miasto Warta. W klasyfikacji gmin miejsko-wiejskich zajęła ona bardzo wysokie, bo 3. miejsce w kraju pod względem wydatków bieżących na mieszkańca (1291,79 zł). – To dobry czas dla gminy Warta. W kilku ostatnich latach realizowaliśmy parę dużych projektów związanych z turystyką i oświatą. Nie spoczywamy na laurach, bo już mamy zapewnione pieniądze unijne na kolejne duże projekty: rozbudowę portu jachtowego „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim oraz podniesienie jakości kształcenia – mówi Jan Serafiński, burmistrz Warty.

W kategorii miast powiatowych nieźle poradził sobie Sieradz, zajmując 32. miejsce pod względem dotacji inwestycyjnych, a 48. w kategorii wydatków bieżących. Wśród gmin wiejskich w grupie wydatków bieżących najwyżej sklasyfikowane jest Brzeźnio (161. pozycja), zaś w grupie dotacji inwestycyjnych – Wróblew (349. miejsce).

Ranking wykorzystania środków europejskich 2007-2015 na projekty społeczne – miejsca samorządów powiatu sieradzkiego:

Województwa (16 sklasyfikowanych):

– Województwo Łódzkie: wydatki bieżące – 15. miejsce: 148,87 zł, dotacje inwestycyjne – 15. miejsce: 3,62 zł

Powiaty (314 sklasyfikowanych):

– Powiat Sieradzki: wydatki bieżące – 143. miejsce: 139,12 zł, dotacje inwestycyjne – 284. miejsce: 0,99 zł

Miasta powiatowe (267 sklasyfikowanych):

– Sieradz: wydatki bieżące – 48. miejsce: 250,43 zł, dotacje inwestycyjne – 32. miejsce: 578,70 zł

Gminy miejsko-wiejskie (582 sklasyfikowane):

– Warta: wydatki bieżące – 3. miejsce: 1291,79 zł, dotacje inwestycyjne – 263. miejsce: 210,52 zł

– Złoczew: wydatki bieżące – 116. miejsce: 298,21 zł, dotacje inwestycyjne – 366. miejsce: 107,93 zł

– Błaszki: wydatki bieżące – 121. miejsce: 293,57 zł, dotacje inwestycyjne – 470. miejsce: 45,23 zł

Gminy wiejskie (1563 sklasyfikowane):

– Brzeźnio: wydatki bieżące – 161. miejsce: 535,51 zł, dotacje inwestycyjne – 519. miejsce: 270,58 zł

– Goszczanów: wydatki bieżące – 178. miejsce: 513,25 zł, dotacje inwestycyjne – 1051. miejsce: 102,42 zł

– Sieradz: wydatki bieżące – 437. miejsce: 330,03 zł, dotacje inwestycyjne – 1425. miejsce: 18,55 zł

– Klonowa: wydatki bieżące – 880. miejsce: 212,92 zł, dotacje inwestycyjne – 1205. miejsce: 66,76 zł

– Burzenin: wydatki bieżące – 906. miejsce: 207,02 zł, dotacje inwestycyjne – 479. miejsce: 283,58 zł

– Brąszewice: wydatki bieżące – 907. miejsce: 206,93 zł, dotacje inwestycyjne – 390. miejsce: 338,16 zł

– Wróblew: wydatki bieżące – 1003. miejsce: 187,05 zł, dotacje inwestycyjne – 349. miejsce: 370,10 zł

T.O.