Konferencja „Aktywny senior” w Teatrze Miejskim

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zorganizowało konferencję „Aktywny senior”, poświęconą potrzebom i problemom osób starszych.

Miejscem spotkania była sala teatralna Sieradzkiego Centrum Kultury, a poprowadził je dyrektor podobnej jednostki, działającej w Warcie – Wiktor Baranowski z Warckiego Centrum Kultury.

Zanim na scenie pojawili się prelegenci, uczestników konferencji powitał wicestarosta sieradzki Marek Kanicki: – Okres wieku dojrzałego to czas, w którym co prawda aktywność zawodowa już się kończy, ale za to otwierają się możliwości realizacji tego, na co wcześniej przez lata brakowało czasu, a więc pasji i zainteresowań. Seniorów nam przybywa, co już jest wystarczającym argumentem przemawiającym za organizowaniem takich spotkań.

Rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym nie jest oczywiście domeną regionu sieradzkiego ani województwa łódzkiego, ale w statystykach dotyczących seniorów, centrum Polski znajduje się na samej górze tabeli. – W województwie łódzkim mamy obecnie 630 tys. mieszkańców w wieku powyżej 60. i 65. roku życia, przy czym 60 lat dotyczy kobiet, a 65 mężczyzn. Jest to 20 procent ludności województwa, co stawia Łódzkie na pierwszym miejscu w kraju pod względem liczby seniorów – mówi Krystyna Marcińczak, dyrektor PCPR w Sieradzu. Stąd wynika konieczność przyjrzenia się potrzebom tej grupy wiekowej.

A potrzeby te są bardzo różnorodne, bo wśród seniorów jest coraz więcej osób aktywnie spędzających czas. Dlatego Sieradzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, funkcjonujący w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego (włączonego niedawno w struktury Centrum Edukacji Zawodowej), cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na konferencji mówiła o tym była dyrektor CKU Wanda Gudowicz, a działalność podobnej jednostki – Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej – przybliżył prof. Andrzej Koziarski.

– Tak to już niestety jest, że osoby starsze często bywają otwarte i ufne. Niestety nie brakuje takich, którzy te cechy wykorzystują, co powoduje, że seniorzy często stają się ofiarami przestępstw, głównie oszustw – powiedział aspirant sztabowy Sebastian Brzozowski, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Ten przedstawiciel KPP pokazał seniorom film, objaśniający mechanizm działania metody „na wnuczka”, którą posługują się oszuści wyłudzający od osób starszych pieniądze. Pośrednio do tematyki tej nawiązywało wystąpienie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta – Joanny Gauzy. Rzecznik wyjaśniła uczestnikom konferencji, na czym polegają umowy zawierane na odległość, a także zawierane podczas pokazów i w domach konsumentów.

Seniorom przyda się też garść informacji na temat z jednej strony otyłości, a z drugiej niedożywienia. W referacie „Czy otyłość może prowadzić do niedożywienia?” mówiła o tym dietetyczka Dorota Cieślak. Znaczenie aktywności społecznej dla jakości życia seniorów podkreślał z kolei Przemysław Wiśniewski, prezes fundacji „Zaczyn”.

Konferencja zakończyła się akcentem muzycznym. Był nim występ zespołu „Drużyna Wawrzyna”.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  15