^ Powrót na górę

 

 

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

Rozmiar tekstu:

kampania
Ruszyła kampania informacyjna Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej, skierowana do osób, które korzystając z opieki zdrowotnej napotykają na problemy i wyzwania.

Kampania nosi nazwę „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Składają się na nią trzy filmy, przypominające o prawie pacjenta do informacji oraz prawie do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych (odcinek 1), o prawie do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (odcinek 2), a także o prawie do dokumentacji medycznej (odcinek 3).

Z elementami kampanii można się zapoznać na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

T.O.