^ Powrót na górę

 

 

Powstało stowarzyszenie „Tak dla Kopalni Złoczew”

Rozmiar tekstu:

zloczew
Dziesięć samorządów gminnych powiatów sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego utworzyło stowarzyszenie „Tak dla Kopalni Złoczew”, mające wspierać ideę budowy kopalni odkrywkowej w południowej części powiatu sieradzkiego.

– Kopalnia odkrywkowa byłaby potężnym impulsem do rozwoju regionu sieradzkiego. Dość powiedzieć, że w powiecie bełchatowskim funkcjonuje obecnie ponad 100 tys. miejsc pracy związanych z kopalnią i elektrownią. Jest więc o co walczyć. Zawiązujemy stowarzyszenie, by lobbować za budową odkrywki i elektrowni Złoczew – mówił podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Złoczewie marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Pomysł budowy kopalni w Złoczewie zawsze miał wielu zwolenników. Mieszkańcy regionu widzą w odkrywce szansę na rozwiązanie problemu bezrobocia, a samorządowcy – możliwość czerpania zysków z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin. Entuzjazm tych drugich nieco opadł, gdy okazało się, że przygotowywany jest projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej.

Nowe uregulowanie zupełnie zmienia sposób naliczania opłat za eksploatację złoża, dodajmy – zmienia na niekorzyść gmin, na terenie których znajduje się odkrywka. – Obecnie wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zasilają w 60 proc. budżet gminy, a w 40 proc. stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W proponowanym projekcie ustawy planuje się, że opłata eksploatacyjna będzie pobierana przez Polską Służbę Geologiczną i rozdzielana według zasady: 60 proc. gminy, 35 proc. PSG i 5 proc. NFOŚiGW. Dodatkowo projekt ten wprowadza ograniczenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, ustalając opłatę w wysokości nie większej niż 500 zł na mieszkańca – mówi Jadwiga Sobańska, burmistrz Złoczewa. Gdyby użyć konkretnych liczb, choćby w zaokrągleniu, wpływy Gminy Złoczew z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zamiast 30 mln rocznie, sięgnęłyby kwoty 3 mln. – Już jako stowarzyszenie będziemy protestować przeciwko przyjęciu tej ustawy – zapowiada Jadwiga Sobańska.

Porozumienie o utworzeniu stowarzyszenia „Tak dla Kopalni Złoczew” podpisali przedstawiciele 10 jednostek samorządu terytorialnego: marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, prezydent Sieradza Paweł Osiewała, burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska, burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Karol Rajewski, wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, wójt Gminy Brąszewice Karol Misiak, wójt Gminy Brzeźnio Dorota Kubiak, wójt Gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk, wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan i wójt Gminy Lututów Marek Pikuła. Prezesem stowarzyszenia została Jadwiga Sobańska, zaś wiceprezesami Witold Stępień i Paweł Osiewała. Sekretarza na razie nie wybrano.

Do stowarzyszenia nie przystąpiły na razie samorządy powiatowe, choć na spotkaniu założycielskim byli obecni starostowie: sieradzki Mariusz Bądzior, wieluński Andrzej Stępień oraz łaski Teresa Wesołowska. Powiatowi radni przyjęli na razie uchwały intencyjne w sprawie zamiaru przystąpienia do stowarzyszenia.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13