^ Powrót na górę

 

 

Grupa wsparcia logopedów

Rozmiar tekstu:

szkolenie
Logopedzi regionu sieradzkiego utworzyli grupę wsparcia, mającą służyć wymianie fachowej informacji między specjalistami pracującymi w poradniach, szkołach i przedszkolach. Spotkania logopedów odbywają się cyklicznie już od roku szkolnego 2015/2016.

Duża grupa dzieci ma problemy językowe i potrzebuje wczesnego wsparcia specjalistów. W szkołach i przedszkolach powinno pracować zdecydowanie więcej terapeutów, tak aby każde dziecko mogło otrzymać skuteczne wsparcie w zależności od rodzaju i głębokości zaburzenia mowy. Obecnie taką pomoc specjalistyczną placówki oświatowe zapewniają w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia są często realizowane w formie spotkań grupowych, co nie zawsze odpowiada potrzebom indywidualnym dzieci.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu zaprasza do udziału w spotkaniach nauczycieli, logopedów i inne osoby zainteresowane wymianą i poszerzeniem wiedzy oraz umiejętności terapeutycznych.

T.O.