^ Powrót na górę

 

 

Uroczystość pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę”

Rozmiar tekstu:

swieto niepodleglosci
Władze Powiatu Sieradzkiego uczciły 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę”, a następnie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główne sieradzkie obchody Święta Niepodległości tym razem odbyły się na ul. Kościuszki – pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” – a nie, jak w latach poprzednich, na placu pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Powodem ich przeniesienia była nieskończona jeszcze rewitalizacja placu: mimo że roboty budowlane już się zakończyły, ich efekt musi jeszcze przejść odbiory techniczne. Po dopełnieniu formalności i oddaniu placu do użytku, uroczystości państwowe wrócą na stare miejsce.

Poza tą zmianą przebieg obchodów wyglądał podobnie, jak ich poprzednie edycje. Najpierw w kolegiacie ksiądz prałat Marian Bronikowski odprawił mszę świętą w intencji ojczyzny. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik na ul. Kościuszki, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Delegację Powiatu Sieradzkiego tworzyli: przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda, jej wiceprzewodniczący Jan Hankiewicz, starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki oraz członek Zarządu Powiatu Michał Wzgarda. Wraz z delegacją sieradzkich harcerzy kwiaty złożył sekretarz Powiatu Piotr Świderski.

W okolicznościowym przemówieniu starosta Mariusz Bądzior nawiązał do wydarzeń historycznych poprzedzających odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku: – Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej oraz powstań narodowych – listopadowego i styczniowego, a także biorącym udział w zrywach narodowowyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku. Przekonanie o konieczności odrodzenia bytu państwowego inspirowało również dyplomatyczną działalność emigracyjną polskich intelektualistów. Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Henryk Sienkiewicz przypominali Polakom, Europie i całemu światu o wielkości ducha polskiego.

Ceremoniał wojskowy uroczystości zapewniła kompania honorowa 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, a oprawę muzyczną – Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu

Po uroczystości spod pomnika wystartowali uczestnicy VI Biegu Niepodległościowego. Od pierwszej edycji udział w nim biorą uczniowie sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych. Bieg ten jest formą uczczenia pamięci bohaterów walk o niepodległość 1918 roku. Jego trasę wyznaczają pomniki i obeliski, upamiętniające ważne wydarzenia w historii miasta i kraju. Metą biegu był pomnik grunwaldzki obok Sieradzkiego Parku Etnograficznego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31