^ Powrót na górę

 

 

Ogłoszenie o publicznym transporcie zbiorowym

Rozmiar tekstu:

transport
Starostwo Powiatowe w Sieradzu ogłasza zamiar ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Postępowanie to rozpocznie się w listopadzie 2017 roku.

Wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, starostwo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług transportu zbiorowego. Podstawą prawną jest art. 23 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, reprezentowane przez starostę sieradzkiego, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: wybór operatora w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywanie przewozy: przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla niżej wymienionych linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Dzierlin-Biskupice-Małków-Warta-Cielce-Poprężniki-Gawłowice-Poradzew-Goszczanów.

Linia komunikacyjna nr 2. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Kłocko-Dębołęka-Zapole-Ruszków-Barczew-Pyszków-Lipno-Strzałki.

Linia komunikacyjna nr 3. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Smardzew-Rakowice-Charłupiw Wielka-Rowy-Kliczków Wielki- Złotowizna-Krzaki-Kłiczków Mały-Bukowiec-Chajew-Wojtyszki.

Linia komunikacyjna nr 4. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Smardzew-Kościerzyn.

Linia komunikacyjna nr 5. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Żeglina-Bogumiłów-Chojne-Borzewisko-Bobrowniki-Tyczyn-Ligota-Witów-Burzenin-Majaczewice-Szczawno-Biadaczew-Niechmirów-Wolnica Niechmirowska-Niechmirów-Kamionka-Gronów-Brzeźnica-Gronówek-Szklana Huta.

Linia komunikacyjna nr 6. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Kłocko-Buczek-Dębołęka-Brzeźnio-Ostrów-Zwierzyniec-Starce-Godynice-Przedłęcze-Godynice-Czartoryja-Brąszewice-Błota-Kuźnica Zagrzebska-Kuźnica Błońska-Kuźnica-Sójki-Huta Klonowska.

Linia komunikacyjna nr 7. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Wróblew-Błaszki.

Linia komunikacyjna nr 8. Połączenia komunikacyjne: Sieradz-Wróblew-Sadokrzyce-Wągłczew-Łubna.

Przewidywany sposób wynagrodzenia uprawnionego: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia: listopad 2017 r.

Zmiana informacji: na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

T.O.