^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem

Rozmiar tekstu:

pbp
O konstruowaniu fabuły kryminałów, o bohaterach swoich książek oraz o współpracy z policjantami i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu opowiadał Wojciech Chmielarz, autor serii o komisarzu Mortce.

Konstrukcja głównego bohatera serii jego kryminałów – komisarz Jakub Mortka – została oczyszczona z cech dodatkowych, którymi inni autorzy tego gatunku chętnie obdarzają swoje postacie. – Czytam kryminały różnych autorów, żeby porównać, jak oni to widzą, i jest różnie. A to jeden bohater jest zapalonym lingwistą, a to inny interesuje się muzyką. Było nawet i tak, że pewien policjant, na co dzień tropiący przestępców, po godzinach dorabiał w restauracji jako kucharz. Ja tak nie chciałem – mówi autor.

Dlatego Mortka nie wędkuje, nie kolekcjonuje pocztówek ani nie skacze ze spadochronem. Jest „tylko” policjantem. Nie ma zainteresowań, hobby, nie poznajemy też żadnych wydarzeń z jego przeszłości, mogących wpływać na to, jak pracuje teraz, ani żadnych informacji o jego rodzinie.

Tematyka książek Wojciecha Chmielarza ma swoją genezę w początkach jego pracy zawodowej. Zanim został redaktorem naczelnym serwisu internetowego podejmującego tematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, pisarz pracował w firmie zajmującej się wywiadem gospodarczym. Przez lata miał więc możliwość poznania mechanizmów popełniania przestępstw oraz ścigania ich sprawców. Korzystał też z doświadczeń pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Dzięki temu wykreowane przez autora postacie są bardziej naturalne i zachowują specyfikę dziedziny, w której zostały osadzone.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11