^ Powrót na górę

 

 

Konferencja o finansowaniu budownictwa

Rozmiar tekstu:

konferencja
Eksperci z Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawili samorządowcom powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego założenia programów finansowania i rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Konferencja z ich udziałem odbyła się w Hotelu Wróblewscy w Sieradzu.

Spotkanie było poświęcone zagadnieniom finansowania rozwoju mieszkalnictwa, inwestycji samorządowych, wsparcia dla przedsiębiorców i realizacji zadań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelegentami byli specjaliści z BGK. Konferencję zorganizował Urząd Miasta Sieradza we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i BGK.

Prelegentów było pięcioro. Paweł Lisowski, dyrektor ds. współpracy z samorządami BGK, opowiedział o finansowaniu samorządów przez BGK, Paweł Karpiński, ekspert programów mieszkaniowych finansowanych z funduszu dopłat, przybliżył założenia programu budownictwa społecznego, Jacek Bielecki, doradca zarządu BGK, przedstawił szczegóły programu Mieszkanie Plus, Aleksander Jankowski, menadżer z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK, omówił zasady działania funduszu municypalnego, zaś Agnieszka Łysek, ekspert w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK, zakończyła konferencję wystąpieniem na temat środków unijnych przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele gmin powiatu sieradzkiego, a także samorządów powiatowych Sieradza i Zduńskiej Woli. Powiat Sieradzki reprezentował wicestarosta Marek Kanicki.

T.O.

1  2

4  5

6  7