^ Powrót na górę

 

 

Cyfrowe książki dla niewidomych czytelników

Rozmiar tekstu:

pbp
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu pozyskała ponad 1200 książek mówionych oraz odtwarzacz do ich udostępniania (czytak) osobom niewidomym i słabowidzącym.

Wzbogacenie zasobów PBP o materiały ułatwiające niepełnosprawnym przyswajanie dzieł literackich było możliwie dzięki przystąpieniu placówki do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest on realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.

Cyfrowe książki mówione wraz z czytakiem będzie można wypożyczać na podstawie umowy użyczenia. Dzięki porozumieniu sieradzkiej biblioteki ze stowarzyszeniem „Larix”, elektroniczny księgozbiór będzie uzupełniany na bieżąco.

T.O.