^ Powrót na górę

 

 

Konkurs na realizację zadań publicznych

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała została przyjęta na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Wraz z nią przyjęto regulamin otwartego konkursu ofert, wzór kart oceny formalnej i merytorycznej oraz szczegółowy opis przedsięwzięcia.

Konkurs obejmuje dwa rodzaje zadań: turystykę i krajoznawstwo oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W tym pierwszym zakresie termin realizacji zadania pn. „Promocja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” potrwa od 1 kwietnia do 30 października 2018 r. W drugim – w zadaniu „Współzawodnictwo powiatowe szkół powiatu sieradzkiego” – od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018.

Uchwała wraz z regulaminem i załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sieradzkiego, w zakładce „Uchwały i rejestry”.

Do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

T.O.