^ Powrót na górę

 

 

Milion na renowację zabytków w Łódzkiem

Rozmiar tekstu:

zabytki
Do 20 stycznia 2017 można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Samorząd wojewódzki przeznaczył na ten cel milion złotych.

Priorytetem Zarządu Województwa Łódzkiego, który pulę środków na dofinansowanie inwestycji w obiektach zabytkowych przyjął uchwałą 13 grudnia, będzie w 2017 roku wsparcie budynków zagrożonych utratą wartości zabytkowych.

Dotacja może być udzielona na 50 procent wartości całkowitej planowanego zadania, ale maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 tys. złotych.

Po szczegóły na temat konkursu odsyłamy na stronę internetową Województwa Łódzkiego.

T.O.