^ Powrót na górę

 

 

Planowane inwestycje Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

inwestycje
W przyszłym roku planowane wydatki majątkowe Powiatu Sieradzkiego osiągną kwotę prawie 10 mln zł. Wśród projektowanych w tym zakresie zadań znajdują się m.in. remont drogi Wandalin-Klonowa i zakup sprzętu dla powiatowych drogowców. Zaplanowano również półtoramilionową rezerwę zadaniową.

Inwestycje, które zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2017 rok, na ostatniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego (22 grudnia) omówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Wymienił m.in. kontynuację budowy nowej bazy sprzętowej Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Zachodniej w Sieradzu i I etap przebudowy drogi Brzeźnio-Lipno. Zapowiedział też kontynuację współpracy Powiatu z gminami przy realizacji inwestycji drogowych, zarówno na drogach powiatowych, jak i gminnych.

Lista zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2017 roku, ujęta w budżecie Powiatu przyjętym na posiedzeniu Rady Powiatu Sieradzkiego 22 grudnia:

1. Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu – 1 300 000 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej Brzeźnio-Lipno etap I – 2 060 193 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej Wandalin-Klonowa – 4 466 830 zł

4. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kłocko – 60 000 zł

5. Zakup ciągnika z kosiarką dla PZD – 300 000 zł

6. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 4 000 zł

7. Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego – 100 000 zł

8. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego – 11 000 zł

9. Budowa bazy ratownictwa wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – 60 000 zł

10. Dotacja na inwestycje – Muzeum Okręgowe w Sieradzu – 30 000 zł

11. Rezerwa na inwestycje – 1 593 977 zł

T.O.