^ Powrót na górę

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

Rozmiar tekstu:

pomoc prawna

Znamy już nazwiska radców prawnych i adwokatów, którzy w bieżącym roku dyżurować będą w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, działających na terenie powiatu sieradzkiego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. będą działać w tych samych godzinach, w jakich funkcjonowały w 2017. Harmonogram ich pracy znajduje się na stronie internetowej Powiatu Sieradzkiego w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sieradzkim:

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, 98-200 Sieradz, pl. Wojewódzki 3, IV piętro, pokój nr 406, tel. 43 822 05 01. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00-12.00, czwartek, piątek w godz. 11.00-15.00:

– radca prawny Artur Jóźwiak; w razie nieobecności zastępować go będzie radca Małgorzata Szukalska-Skalska,

– adwokat Ewelina Płóciennik, w razie nieobecności zastępować ją będzie adwokat Ewelina Czarnecka.

2. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Polna 26, tel. 43 822 15 64. Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00:

– radca prawny Halina Rudzka, w razie nieobecności zastępował ją będzie radca Mateusz Izbicki,

– adwokat Anita Śniadek, w razie nieobecności zastępował ją będzie adwokat Łukasz Zdanowicz.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, 98-235 Błaszki, pl. Sulwińskiego 31, tel. 43 829 20 88. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 13.00-17.00, czwartek, piątek w godz. 8.00-12.00:

– radca prawny Mariusz Wawrzyniak.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, 98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7, tel. 43 820 22 12. Czynne: poniedziałek, środa w godz. 8.00-12.00, wtorek, czwartek, piątek w godz. 12.00-16.00:

– aplikantka radcowska Marta Nowak.

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, 98-290 Warta, ul. 3 Maja 29, tel. 43 829 41 21. Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 11.30-15.30.

– adwokat Filip Iwaszkiewicz.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

T.O.