^ Powrót na górę

 

 

Podsumowanie roku w ZPP

Rozmiar tekstu:

zpp
Związek Powiatów Polskich podsumował swoją działalność w 2016 roku. Jej efektem było m.in. kilkadziesiąt podjętych stanowisk, ponad 500 przeanalizowanych projektów aktów prawnych i szkolenia dla ponad 1,5 tys. pracowników samorządowych.

ZPP udało się wynegocjować możliwość sięgania przez powiaty po środki finansowe z funduszu leśnego, które można przeznaczać na plany urządzania lasów; wynegocjować zmiany w przepisach, dzięki którym powiaty z siedzibą w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców będą mogły korzystać z finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach lokalnych strategii rozwoju, a także wywalczyć możliwość przekazania 1 proc. środków związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatków wychowawczych w ramach Programu 500+ na obsługę administracyjną realizowaną przez powiaty.

Delegaci ZPP pracują nie tylko w kraju. Można ich spotkać również w strukturach unijnych – w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Radzie Gmin i Regionów Europy oraz Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego.

Pełna analiza działalności ZPP w 2016 r. znajduje się na stronie internetowej związku.

T.O.