^ Powrót na górę

 

 

Nowe miasto za miedzą powiatu sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

opatowek
Mieszkańcy powiatu sieradzkiego, podróżując do Kalisza, nie pojadą już przez wieś Opatówek, tylko przez miasto Opatówek. 1 stycznia 2017 roku miejscowość ta otrzymała prawa miejskie.

Z początkiem bieżącego roku wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki został jej burmistrzem, a tamtejszy Urząd Gminy przemianowano na Urząd Miejski. Opatówek w sąsiednim powiecie kaliskim stał się miastem. Zmiana ta została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.

Starania samorządu Opatówka o zmianę statusu trwały rok. – Zapytaliśmy o zdanie mieszkańców. W konsultacjach społecznych większość z nich na temat przekształcenia wsi w miasto wypowiedziała się pozytywnie i w oparciu o te opinie swoją aprobatę dla pomysłu wyrazili radni – mówi Sebastian Wardęcki.

Czy mieszkańcy w jakiś sposób odczują zmianę? Poza większym prestiżem miasta – nie. Opłaty i podatki nie wzrosły ani nie zmalały. Nie zyska też zbytnio gmina, ale może zyskać samo miasto. – Zmiana statusu z wiejskiego na miejski zwiększa nasze szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację, o co zresztą już się staramy. Jesteśmy na etapie konsultacji społecznych – zaznacza burmistrz.

Warto dodać, że Opatówek był już kiedyś miastem, ale po powstaniu styczniowym znalazł się w gronie miejscowości ukaranych przez cara ich odebraniem. Obecnie na Gminę i Miasto Opatówek składa się 28 jednostek pomocniczych (sołectw), z czego 27 to wsie, a 1 (Opatówek) jest miastem.

T.O.