^ Powrót na górę

 

 

Forum organizacji pozarządowych

Rozmiar tekstu:

forum
Dwunastego stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego zorganizują Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w sali nr 104 na I piętrze.

Na forum zostaną podjęte tematy związane z planowanymi na 2017 rok konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z realizacją projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich, z funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego oraz z partycypacją społeczną w procesie rewitalizacji.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres poczty elektronicznej monika.polak@lodzkie.pl do 11 stycznia 2017 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program forum

T.O.