^ Powrót na górę

 

 

Ranking aktywności społecznej mieszkańców

Rozmiar tekstu:

ranking
Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking „Społeczeństwo naprawdę obywatelskie”, oparty na aktywności społecznej mieszkańców gmin. Jak wypadły gminy powiatu sieradzkiego?

Jak zmierzyć aktywność społeczną mieszkańców gminy? Organizatorzy rankingu uznali, że trzeba to zrobić w czterech wymiarach i wziąć pod uwagę: 1) frekwencję w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, 2) działalność zinstytucjonalizowaną w ramach organizacji pozarządowych, 3) wsparcie administracji samorządowej dla organizacji społecznych i 4) udział w akcjach społecznych i inicjatywach nieformalnych (np. zbiórkach publicznych).

Ranking podzielony jest na pięć kategorii gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, małych miast (do 50 tys. mieszkańców), średnich miast (50-100 tys.) i dużych miast (powyżej 100 tys.).

Gminy powiatu sieradzkiego wypadły nieźle. Na ponad 200 miast o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 50 tys., Sieradz został sklasyfikowany na pozycji 69. W kategorii gmin miejsko-wiejskich najwyżej, bo na 39. miejscu znalazła się Warta, a wśród gmin wiejskich Wróblew, który na 1565 pozycji na liście zajmuje miejsce 229. Poszczególne gminy naszego powiatu zajęły:

Kategoria małych miast:

Sieradz miasto – 69. miejsce (kategoria małych miast)

Kategoria gmin miejsko-wiejskich:

Warta – 39. miejsce

Złoczew – 92. miejsce

Błaszki – 405. miejsce

Kategoria gmin wiejskich:

Wróblew – 229. miejsce

Brąszewice – 415. miejsce

Sieradz – 508. miejsce

Brzeźnio – 851. miejsce

Goszczanów – 1053. miejsce

Klonowa – 1053. miejsce

Burzenin – 1132. miejsce

T.O.