^ Powrót na górę

 

 

Kwalifikacja wojskowa od 1 marca

Rozmiar tekstu:

kwalifikacja
Od 1 marca do 4 kwietnia 2017 r. w Sieradzu działać będzie Powiatowa Komisja Lekarska przeprowadzająca kwalifikację wojskową. Stanie przed nią 732 mężczyzn z powiatu sieradzkiego.

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 1998 roku (rocznik podstawowy),

– mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (roczniki starsze),

– mężczyźni i kobiety, urodzeni w latach 1996-1997 którym podczas wcześniejszych kwalifikacji wojskowych orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,

– kobiety urodzone w latach 1993-1998, które z racji posiadanego wykształcenia lub kierunków odbywanych studiów są niezbędne dla potrzeb rezerw osobowych dla sił zbrojnych RP (kierunki i specjalizacje medyczne, weterynaryjne i psychologiczne),

– osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

W powiecie sieradzkim tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie 694 mężczyzn rocznika podstawowego i 38 mężczyzn roczników starszych. Łącznie będzie to więc 732 osób, z tego 232 z miasta Sieradz, 103 z gminy Błaszki, 75 z gminy Warta, 41 z gminy Złoczew, 52 z gminy Brzeźnio, 38 z gminy Wróblew, 43 z gminy Goszczanów, 30 z gminy Brąszewice, 28 z gminy Burzenin, 73 z gminy Sieradz i 17 z gminy Klonowa.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Powiatową komisję lekarską powołuje wojewoda (podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

PKL w Sieradzu działać będzie przy pl. Wojewódzkim 3 (budynek „C”, lokal obok restauracji „Marusia”) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

T.O.