^ Powrót na górę

 

 

Gminy najbogatsze i najbiedniejsze. Ranking MF

Rozmiar tekstu:

ranking
Najwyżej – na 265. miejscu – gmina wiejska Sieradz, najniżej – na 2423. – gmina Goszczanów. Resort finansów przygotował ranking gmin na podstawie dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czyli w oparciu o tzw. wskaźnik G.

Średnia wartość wskaźnika G, odzwierciedlającego dochód podatkowy gmin w kraju, wynosi 1 596 67 zł. Dla porównania – wskaźnik ten dla najbogatszej gminy (Kleszczów) wynosi 34 825 79 zł, a dla najbiedniejszej (Radgoszcz) – 424 77 zł. W rankingu uwzględniono 2 478 gmin. Ministerstwo Finansów, tworząc ranking na 2017 rok, oparło się na danych o finansach gmin za rok 2015. Jak wypadły gminy powiatu sieradzkiego?

Wynik powyżej średniej krajowej (1 826 18 zł) osiągnęła gmina wiejska Sieradz, co dało jej w rankingu miejsce 265. Najbardziej od średniej oddaliła się gmina Goszczanów, której wskaźnik G wyniósł 607 14 zł. Dlatego Goszczanów znajdziemy na 2423. pozycji zestawienia.

Gminy powiatu sieradzkiego zajęły:

265. miejsce: gmina wiejska Sieradz: 1 826 18 zł

512. miejsce: gmina miejska Sieradz: 1 541 36 zł

1300. miejsce: gmina Wróblew: 1 120 82 zł

1788. miejsce: gmina i miasto Złoczew: 941 05 zł

1904. miejsce: gmina i miasto Błaszki: 895 45 zł

2022. miejsce: gmina Klonowa: 852 19 zł

2084. miejsce: gmina Brzeźnio: 824 41 zł

2148. miejsce: gmina i miasto Warta: 800 59 zł

2154. miejsce: gmina Brąszewice: 798 43 zł

2256. miejsce: gmina Burzenin: 741 92 zł

2423. miejsce: gmina Goszczanów: 607 14 zł

T.O.