^ Powrót na górę

 

 

Strażacy podsumowali 2016 rok

Rozmiar tekstu:

straz
W 2016 roku na terenie powiatu sieradzkiego wzrosła liczba akcji ratowniczo-gaśniczych. Ze statystyk wynika, że strażacy coraz częściej usuwają skutki miejscowych zagrożeń, a coraz rzadziej gaszą pożary, bo tych ostatnich jest z roku na rok mniej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu podsumowała 2016 rok. Zrobiła to na naradzie rocznej w swojej siedzibie. Na spotkanie zaproszono m.in. przedstawicieli pozostałych służb mundurowych oraz samorządowców gmin, miast i powiatu sieradzkiego.

W 2016 r. sieradzcy strażacy zawodowi wyjeżdżali do akcji 1569 razy, jest to nieco więcej niż w 2015 (1500), ale mniej niż w 2014 (1583). Większość z nich (1119) to usuwanie tzw. miejscowych zagrożeń, a tylko 24 proc. tych wyjazdów stanowią akcje gaśnicze. Bywały też alarmy fałszywe: w 2016 r. strażacy doliczyli się ich 71.

W 2016 r. zdecydowanie zmalała liczba pożarów: było ich 379, podczas gdy w 2015 paliło się aż 575 razy. Pocieszające jest jeszcze to, że większość z nich (350) to pożary małe. Ich najczęstszą przyczyną była nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem. Najwięcej pożarów wystąpiło w Sieradzu, najmniej zaś w gminie Klonowa.

Większość miejscowych zagrożeń odnotowanych w 2016 r. spowodowały siły natury, tzn. huraganowe wiatry i intensywne opady deszczu, powodujące podtopienia i zalania. Połamane konary drzew i poprzewracane słupy trakcyjne strażacy usuwali aż 300 razy, a wodę po ulewach wypompowywali 105-krotnie. 198 razy wzywani byli do wypadków drogowych. Proporcje w podziale na gminy wyglądają podobnie jak przy pożarach: najwięcej miejscowych zagrożeń było w Sieradzu, najmniej w gminie Klonowa.

Strażacy nie tylko gaszą pożary i ratują ofiary wypadków drogowych, ale też kontrolują i sprawdzają, by przykrych sytuacji było w przyszłości jak najmniej. W 2016 r. sekcja kontrolno-rozpoznawcza KP PSP w Sieradzu przeprowadziła 143 kontrole w 233 obiektach. Ujawniła w nich 97 przypadków naruszenia przepisów przeciwpożarowych. W niektórych sytuacjach nie obyło się bez mandatów. Sekcja nałożyła ich 3 na łączną kwotę 500 zł.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców powiatu sieradzkiego zapewnia KP PSP oraz 131 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 24 działają również w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Według stanu na koniec grudnia 2016 r., KP PSP w Sieradzu zatrudnia łącznie 91 osób, z czego 18 to oficerowie, 24 to aspiranci, a 46 to podoficerowie. Stan osobowy uzupełniają 3 pracowników cywilnych.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8