Starosta w audycji „Gość po 8”

Rozmiar tekstu:

radio
W piątkowy ranek gościem Radia Łódź nad Wartą był starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Tematem audycji „Gość po 8” była sytuacja w powiatowej oświacie.

Zaproszenie do audycji związane było z ostatnią sesją Rady Powiatu Sieradzkiego 31 stycznia, na której podjęty został m.in. temat zmniejszonej subwencji oświatowej dla szkół prowadzonych przez powiat sieradzki. – 30 stycznia wpłynęło do starostwa pismo z informacją, że zamiast prawie 40 mln subwencji oświatowej dla naszych placówek, dostaniemy niespełna 38,5 mln. Czym to cięcie jest spowodowane, nie wiemy, wiemy za to, że zostaliśmy zmuszeni do kolejnych oszczędności, bo pieniądze na oświatę znaleźć się muszą. Tegoroczny budżet powiatu sporządziliśmy już przy uwzględnieniu zmniejszenia budżetów jednostek kultury, teraz musimy szukać kolejnych oszczędności. Uzupełnianie braków odbędzie się prawdopodobnie kosztem drogownictwa – mówił starosta.

Mariusz Bądzior odniósł się również do pomysłów utworzenia na terenie powiatu dwóch nowych liceów ogólnokształcących. Jedno z nich miałoby powstać w Rossoszycy, a drugie w Sieradzu – na bazie Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz. Starosta stwierdził, że propozycja ta jest chybiona, bo już teraz są problem z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny i kolejne rozdrobnienie tylko pogłębi jego skutki.

T.O.