^ Powrót na górę

 

 

W powiecie sieradzkim jest coraz bezpieczniej

Rozmiar tekstu:

policja
Mieszkańcy powiatu sieradzkiego mogą się czuć coraz bezpieczniej. Z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji wynika, że liczba przestępstw na naszym terenie z roku na rok maleje.

W 2014 r. KPP w Sieradzu stwierdziła popełnienie 2704 przestępstw. Rok później było ich już 2064, a w 2016 nastąpił kolejny wyraźny spadek – do 1652. Większość z nich (986) to przestępstwa kryminalne, druga pod względem liczby jest grupa przestępstw drogowych (312). Pozostałe, odnotowane w 2016 r. w powiecie sieradzkim przestępstwa miały charakter gospodarczy (266). Ponad połowa (61 proc.) wszystkich przestępstw została popełniona na terenie Sieradza.

– Coraz bezpieczniej jest także na naszych drogach. Wypadków, w tym tych śmiertelnych, nie zabrakło, ale ich liczba spada i to jest pocieszające – mówi nadkomisarz Wojciech Kuśmierek, komendant powiatowy policji w Sieradzu. W 2016 r. na drogach powiatu doszło do 70 wypadków. Zginęło w nich 7 osób, a 74 doznały obrażeń. W 2015 liczby te osiągnęły wartość odpowiednio 79, 11 i 94. Za to wyraźnie wzrosła liczba kolizji. O ile w 2015 drogówka odnotowała ich 847, o tyle w 2016 doszło już do 1006 takich zdarzeń.

Wraz z sieradzkimi policjantami, rok podsumował inspektor Dariusz Walichnowski, zastępca komendanta wojewódzkiego ds. prewencji. Specjalność zobowiązuje, dlatego w wypowiedzi Dariusza Walichnowskiego sporo miejsca zajęły działania zapobiegawcze. – Profilaktyka jest niezwykle ważna w naszej służbie. Tu, w powiatowej komendzie w Sieradzu, świetnie rozumiecie jej wagę i potraficie realizować niestandardowe działania zapobiegawcze, skierowane do dzieci i młodzieży. Nikt tak skutecznie nie wytłumaczy młodemu człowiekowi skutków takich czy innych przestępstw, jak drugi młody człowiek – powiedział wicekomendant wojewódzki, który podczas wizyty w Sieradzu nagrodził najbardziej zasłużonych policjantów. Podkreślał również zaangażowanie pozostałych pracowników komendy: – Badania sondażowe pokazują, że jako instytucja cieszymy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym. Jest to zasługa was, policjantów oraz efekt świetnego wywiązywania się z obowiązków wobec społeczeństwa. Ono musi wam ufać. Na uwagę i podziękowanie zasługuje fakt, że sieradzka komenda powiatowa przywiązuje dużą wagę do patroli ulicznych. Sam widok patrolu sprawia, że obywatele czują się bezpieczniej, a to jest dla nas najważniejsze. Najgorsze, co może zrobić policja, to zawieść społeczeństwo.

Spotkanie podsumowujące ubiegły rok w statystykach policyjnych, zakończyło się krótką analizą zagrożeń, z którymi policja będzie musiała się zmierzyć w najbliższej przyszłości. – Coraz szybciej rozwija się cyberprzestępczość, podobnie handel narkotykami i dopalaczami. Zachęcam do czujności i kreatywności, bo dynamika przestępczości szybko się dzisiaj zmienia, a naszym zadaniem jest reagować możliwie najszybciej – zakończył wypowiedź Dariusz Walichnowski.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  11

12  13