^ Powrót na górę

 

 

Ankieta na temat żłobków

Rozmiar tekstu:

ankieta

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, bada zainteresowanie mieszkańców województwa żłobkami i proponuje udział w anonimowej ankiecie elektronicznej.

„Uzyskanie informacji dotyczących ośrodków wychowania przedszkolnego oraz placówek opieki nad dziećmi do 3. roku życia pozwoli zidentyfikować potrzeby w tym zakresie w województwie łódzkim oraz skutecznie ukierunkować wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” – czytamy w pisemnym wyjaśnieniu, skierowanym przez członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joannę Skrzydlewską do samorządów województwa.

Ankieta

T.O.