^ Powrót na górę

 

 

Zgłoś uwagi do zadania „Warsztaty dla ojców”

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Starostwo Powiatowe w Sieradzu informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty dla ojców”. Jego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Sieradzu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi można zgłaszać w okresie 7 dni licząc od dnia opublikowania oferty.

Treść oferty realizacji zadania publicznego

T.O.