^ Powrót na górę

 

 

Kolejna edycja „Aktywnego samorządu”

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Aktywny samorząd” (edycja 2017), finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program przeznaczony jest dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu sieradzkiego.

Szczegóły programu:

1. Moduł I:

- nabór wniosków od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2017 r.

2. Moduł II:

- rok akademicki 2016/2017 od 10 marca do 30 marca 2017 r.

- rok akademicki 2017/2018 od 4 września do 10 października 2017 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 roku:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Zadanie 3 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd" dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl pod hasłem programy i zadania PFRON oraz na stronie PCPR w Sieradzu: www.pcprsieradz.pl, a także w siedzibie Centrum:

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

IV piętro, pok. 412,413

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Tel. 43 827 18 07 i 43 822 43 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

T.O.