^ Powrót na górę

 

 

Walne zabranie samorządów ws. S12

Rozmiar tekstu:

stanowisko
Czy finansowanie budowy drogi ekspresowej S12 jest zagrożone? Tak uważają samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12. Jego przedstawiciele – w tym sekretarz Powiatu Sieradzkiego Piotr Świderski – spotkali się w Radomiu.

„W październiku 2015 roku ogłoszony został przetarg, który miał wyłonić wykonawcę Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla odcinka drogi ekspresowej S12, od granicy województwa łódzkiego do Puław. Według deklaracji składanych w zeszłym roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a konkretnie wiceministra Jerzego Szmita, przetarg już powinien zostać rozstrzygnięty i już powinny trwać prace nad dokumentem wytyczającym przebieg trasy. Jednak do tej pory postępowania przetargowego nie rozstrzygnięto” – tak brzmi najważniejszy fragment pisemnego stanowiska, parafowanego przez kilkunastu samorządowców. Zostało ono przyjęte podczas piątkowego (17 marca) walnego zebrania członków stowarzyszenia, zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Radomiu (pełna treść poniżej).

Do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12 Powiat Sieradzki przystąpił na mocy uchwały Rady Powiatu z 23 czerwca 2016 r. Samorządy członkowskie zatwierdziły jej postanowienia na walnym zgromadzeniu członków 12 grudnia.

Stowarzyszenie powstało w październiku 2006 roku. Należące do niego powiaty, miasta i gminy z województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego łączy jeden cel: doprowadzić do budowy trasy, która wraz z drogą ekspresową S8 będzie najkrótszym łącznikiem zachodniej i wschodniej granicy państwa oraz główną osią transportową województwa lubelskiego. Prezesem zarządu stowarzyszenia jest Radosław Witkowski, prezydent Miasta Radomia.

T.O.

stanowisko1  stanowisko2

                                    stanowisko3