^ Powrót na górę

 

 

Powiat będzie współpracował z OPUS-em

Rozmiar tekstu:

opus
Sieradzki samorząd powiatowy podpisał umowę o współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi. Przedstawiciela OPUS-a będą prowadzić w starostwie spotkania szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dwa takie spotkania już się odbyły. Na pierwszym prezes Centrum Łukasz Waszak opowiadał o formach wsparcia w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. – Tematy drugiego naszego spotkania z liderami kół i stowarzyszeń powiatu sieradzkiego, były dwa. Dotyczyły aktualnych źródeł finansowania działalności przez organizacje pożytku publicznego, w tym naszego programu „Grant na lepszy start 2017” oraz form rozliczeń tych organizacji po zmianach w ustawie o rachunkowości – mówi Krzysztof Smug z Centrum OPUS.

Podpisane z Powiatem Sieradzkim porozumienie gwarantuje ścisłą i stałą współpracę przy organizowaniu podobnych spotkań w przyszłości. Strony zadeklarowały współdziałanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji społeczno-gospodarczej. – Mamy w powiecie sporo kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych organizacji, nie zawsze formalnych. Do tej pory nikt nie zaoferował im spójnego systemu wsparcia merytorycznego w zakresie finansowania działalności. Taką pomoc zaoferowało Centrum OPUS, dlatego z chęcią przystąpiliśmy do współpracy – komentuje starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Efektem tego współdziałania będą kolejne spotkania. Jak zapowiedział Krzysztof Smug, najbliższe odbędzie się w połowie maja. Jego tematyka zostanie dopiero ustalona.

T.O.

1  2

4  5