Dom Dziennego Pobytu w DPS coraz bliżej

Rozmiar tekstu:

dps
Coraz większe szanse na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w sieradzkim Domu Pomocy Społecznej. Placówka znalazła się na wysokiej 2. pozycji rankingu wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Do przejścia pozostaje ostatni etap: ocena merytoryczna.

DPS stara się o 182 570 30 zł dofinansowania, z czego kwota 130 930 30 zł byłaby przeznaczona na remont, a 51 640 00 zł na wyposażenie nowego DDP. Wkład własny placówki wyniesie około 45 tys. zł. Jeśli wniosek z sukcesem przejdzie ocenę merytoryczną, już od stycznia przyszłego roku na IV piętrze „Bankowca” na 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku znajdzie opiekę 20 seniorów.

Do II etapu postępowania konkursowego w województwie łódzkim zakwalifikowało się 5 placówek – 4 gminy (Ujazd, Paradyż, Brzeziny i Zapolice) i 1 powiat (sieradzki). Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 kwietnia na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program wieloletni „Senior+” przewiduje dofinansowanie do utworzenia domów dziennego pobytu i klubów seniora. Maksymalną kwotę dofinansowania, możliwą do pozyskania w programie, ustalono na 300 tys. zł. Stroną organizacyjną zajmują się urzędy wojewódzkie.

T.O.