^ Powrót na górę

 

 

Targi pracy w Starostwie Powiatowym

Rozmiar tekstu:

targi
Na pierwszych Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego Powiatu Sieradzkiego „Ścieżki do zatrudnienia” wystawiło się kilkadziesiąt firm oraz organizacji i ośrodków zajmujących się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy.

– Naszym celem było zorganizowanie forum, na którym mogliby się spotkać pracodawcy i osoby poszukujące pracy. Wiemy, że jedni i drudzy często się rozmijają, bo z jednej strony mamy firmy szukające pracowników, a z drugiej bezrobotnych niemogących znaleźć zatrudnienia. Te targi mają zbliżyć obie grupy i dać im możliwość lepszej komunikacji – mówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior, otwierając przedsięwzięcie.

Organizatorem targów było Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Starostwem Powiatowym w Sieradzu. Honorowy patronat nad nimi objął starosta sieradzki.

Osoby, które w czwartkowe południe odwiedziły salę „C” w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, miały do dyspozycji stoiska kilkunastu firm prywatnych i organizacji państwowych. Wśród tych drugich nie zabrakło służb mundurowych. – Mało kto postrzega nas jako pracodawcę, a przecież nim jesteśmy. Szukamy kandydatów do służby, również w naszej sieradzkiej komendzie, ale nie tylko, i nie tylko policjantów chcemy zatrudniać. Brakuje nam także chętnych na stanowiska cywilne – komentuje komendant powiatowy policji Wojciech Kuśmierek. Chętnych szuka także wojsko: o korzyściach płynących z wstąpienia w szeregi armii przekonywali pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu.

Organizatorzy targów podkreślają, że czasy stabilnego rynku pracy dawno minęły. – Od dłuższego już czasu sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dynamiczna. Od osób poszukujących wymaga to dużej elastyczności, bo nie ma dziś nic pewnego jeśli chodzi o pracę. Właściwie w każdej chwili trzeba być gotowym na zmianę kwalifikacji zawodowych i cały czas się uczyć, by być konkurencyjnym – wyjaśnia Jerzy Kaczmarek, wicedyrektor WUP w Łodzi.

O tym, jak być konkurencyjnym i na tym szybko zmieniającym się rynku pracy sobie poradzić, opowiadali eksperci m.in. z powiatowych urzędów pracy w Sieradzu, Zduńskiej Woli i Łasku, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OPUS w Łodzi, Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu, Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

Jak zapowiedział Jerzy Kaczmarek, targi staną się imprezą cykliczną. W ich kolejnej edycji będzie można wziąć udział w maju przyszłego roku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13

14  15

16  17