^ Powrót na górę

 

 

Program konferencji o dobrach wspólnych

Rozmiar tekstu:

san
W czwartek 18 maja w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dobra wspólne jako przedmiot prawnej ochrony”. Przedstawiamy jej szczegółowy program.

PROGRAM II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„DOBRA WSPÓLNE JAK PRZEDMIOT PRAWNEJ OCHRONY”

sala nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu

09.00 – 10.00: rejestracja uczestników.

10.00 – 10.15: otwarcie konferencji: przywitanie gości, przemówienia.

I panel – moderator: dr Marcin Górski:

10.15 – 10.30: dr Paweł Sydor, Społeczna Akademia Nauk: „Instytucja dobra wspólnego w doktrynach politycznych i prawnych”.

10.30 – 10. 45: dr Kazimierz Kubiak, Społeczna Akademia Nauk: „Dobro wspólne podstawą rozwoju wspólnoty”.

10.45 – 11.00: dr hab. Justyna Zajdel, Społeczna Akademia Nauk: „Prawo do ochrony zdrowia jako dobro wspólne”.

11.00 – 11.15: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski: „Zaufanie do rynku finansowego i instytucji finansowych jako przedmiot ochrony prawnej (rozważania na tle nadużyć instytucji finansowych wobec klientów w kontekście zadań właściwych organów i instytucji publicznych)”.

11.15 – 11.30: prof. dr hab. Marek Szewczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Ład przestrzenny jako dobro wspólne”.

11.30 – 11.45: dyskusja.

11.45 – 12.00: przerwa kawowa.

II panel – moderator: prof. dr hab. Marek Szewczyk:

12.00 – 12.15: dr Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki, dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi: „Dobro wspólne jako przesłanka proporcjonalności regulacji ograniczających – uwagi na tle polskiej praktyki z elementem zastosowania prawa Unii Europejskiej”.

12.15 – 12.30: dr Grzegorz Sibiga, Polska Akademia Nauk w Warszawie: „Znaczenie działalności informacyjnej administracji publicznej z perspektywy dobra wspólnego”.

12.30 – 12.45: dr Marlena Sakowska-Baryła, Urząd Miasta Łodzi: „Informacja publiczna i informacja sektora publicznego jako kategorie dobra wspólnego”.

12.45 – 13.00: dr Beata Pachuca-Smulska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: „Prawa konsumenta jako dobro wspólne wymagające ochrony”.

13.00 – 13.15: dr Waldemar Szymański, Społeczna Akademia Nauk: „Dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury w rozumieniu art. 294 § 2 Kodeksu karnego”.

13.15 – 13.30: dyskusja.

13.30 – 13. 45: przerwa kawowa.

III panel – moderator: dr Grzegorz Sibiga:

13.45 – 14.00: dr Agata Kołodziejska, Społeczna Akademia Nauk: „Dobro wspólne jako racja istnienia władzy publicznej”

14.00 – 14.15: dr Łukasz Domański, Społeczna Akademia Nauk, mgr Kamil Tkaczyk Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach: „Trwałość rodziny jako dobro wspólne w orzecznictwie sądów”.

14.15 – 14.30: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, Społeczna Akademia Nauk: „Poprawna legislacja jako dobro wspólne”.

14.30 – 14.45: dr Piotr Mikołajczyk, Społeczna Akademia Nauk: „Rejestry publiczne jako dobro wspólne na przykładzie rejestrów nieruchomości”.

14.45 – 15.00: dr Monika Bogucka-Felczak, Uniwersytet Łódzki: „Konstytucyjna zasada dobra wspólnego i jej realizacja na poziomie lokalnym”.

15.00 – 15.15: mgr Maria Jasińska, Uniwersytet SWPS w Warszawie: „Ochrona dóbr osobistych jako dóbr wspólnych”.

15.15 – 15.30: dyskusja i podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

T.O.