^ Powrót na górę

 

 

Ochrona prawna dobra wspólnego

Rozmiar tekstu:

san
Kilkunastu wykładowców i praktyków zajmujących się zagadnieniem dóbr wspólnych, wzięło udział w poświęconej tej tematyce II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sieradzu.

Konferencję zorganizowała Społeczna Akademia Nauk w Sieradzu. – Miło nam już po raz drugi gościć w naszych progach uczestników tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia. Urząd jest miejscem, w którym w praktyce stykamy się z dobrem wspólnym i koniecznością jego ochrony. Stąd temat spotkania wydaje się trafny i potrzebny – powiedział podczas otwarcia konferencji wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

Czym jest dobro wspólne? – Do kategorii tej można przypisać różne zagadnienia. Towarzyszy temu pytanie, co warto chronić przy pomocy prawa i co powinno być chronione poprzez prawa moralne, etyczne. Samo dobro wspólne trudno zdefiniować. Najogólniej mówiąc, jest to coś ważnego dla jakiejś wspólnoty, oczywiście do ustalenia pozostaje, jaki model wspólnoty przyjmiemy, czy weźmiemy pod uwagę wspólnotę najmniejszą, czyli rodzinę, czy też tę większą, lokalną, regionalną czy państwową – mówiła dziekan sieradzkiego Wydziału Administracji SAN, dr Agnieszka Korzeniowska-Polak.

Próbę zdefiniowania dobra wspólnego podjął dr Kazimierz Kubiak, adiunkt w Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem EEDRI SAN: – Dobro wspólne jest ważne dla nas jako całości, a nie dla poszczególnych jednostek z osobna. Jednostka akceptuje pewne wartości uznawane przez wszystkich. Takimi wartościami są np. tradycja, historia, ale też nasze otoczenie, przyroda, powietrze. Każdy ma prawo korzystać z tego bez ograniczeń, ale nie ma prawa tego niszczyć, degradować, bo mamy to pozostawić dla kolejnych pokoleń w stanie możliwie najlepszym. W naszym kraju dobro wspólne często bywa rozumiane tak, że skoro coś należy do wszystkich, to znaczy, że nie należy do nikogo. Ten typ myślenia musimy zmienić.

W referatach dominowało prawne ujęcie zagadnienia, stąd w ich tematach pojawiły się m.in. zagadnienia prawa do ochrony zdrowia, prawa konsumenta, poprawna legislacja i konstytucyjna zasada dobra wspólnego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

12  13

14  15

16  17

18  19