^ Powrót na górę

 

 

Konkurs na organizację letniego wypoczynku

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza konkurs na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków rodzin zastępczych, uczestniczących w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – usługi społeczne i zdrowotne.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w uchwale Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 22 maja oraz w załącznikach.

T.O.