^ Powrót na górę

 

 

Setne urodziny mieszkanki Podcabajów

Rozmiar tekstu:

stulatka
Aniela Szulc z miejscowości Podcabaje w gminie Brzeźnio 31 maja skończyła 100 lat. Pochodzi z długowiecznej rodziny. Jedna z jej sióstr zmarła mając 102 lata. Druga mieszka w Sieradzu, setkę będzie obchodzić za 5 lat.

Od dnia urodzenia, czyli od 31 maja 1917 roku, Aniela Szulc mieszka w Podcabajach, z kilkuletnią przerwą na roboty przymusowe w Niemczech podczas II wojny światowej. Po powrocie do rodzinnej miejscowości została tu na stałe. Pracowała w gospodarstwie i w miejscowej spółdzielni produkcyjnej.

Z ośmiorga rodzeństwa oprócz pani Anieli żyje jeszcze jedna jej siostra. Mieszka w Sieradzu, w tym roku skończy 95 lat. Dwa lata temu umarła druga siostra, dożywszy sędziwego wieku 102 lat. Aniela Szulc urodziła pięcioro dzieci, dochowała się 12 wnuków. Niebawem na świat przyjdzie jej 24. prawnuk. Od 1992 r. jest wdową. Jak podkreślają jej najbliżsi, jubilatka uzdolniona jest artystycznie – gdy była jeszcze w pełni sił, dużo haftowała i wyszywała.

W urodzinowym przyjęciu Anieli Szulc, zorganizowanym w jej rodzinnym domu, wzięli udział najbliżsi oraz, co jest już tradycją gdy ktoś kończy przeżyje pełny wiek, zaproszeni goście z samorządów – powiatowego i gminnego: wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, wójt gminy Brzeźnio Dorota Kubiak, przewodniczący Rady Gminy Paweł Sobczak i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzeźniu Joanna Michalak.

Mimo setki pani Aniela Szulc nie jest najstarszą mieszkanką gminy Brzeźnio. Tytuł ten należy się mieszkance Nowej Wsi – Walerii Kamińskiej, która setne urodziny obchodziła w sierpniu 2015 roku.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13

14  15