Letnie Warsztaty Robinsona

Rozmiar tekstu:

pcpr
Zarząd Powiatu Sieradzkiego informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą „Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona 2019 dla osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej w powiecie sieradzkim”. Jego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi można zgłaszać w okresie 7 dni, licząc od dnia opublikowania oferty.

Do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania

T.O.