^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie na temat budżetu obywatelskiego

Rozmiar tekstu:

budzet obywatelski
Starostwo Powiatowe w Sieradzu zaprasza mieszkańców powiatu na spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na 2018 rok. Wstęp wolny.

– Z dotychczasowych doświadczeń miast naszego regionu wynika, że idea budżetu obywatelskiego sprawdza się doskonale. W ten sposób ich mieszkańcy w większym stopniu angażują się w realizację zadań gmin i zdecydowanie bardziej utożsamiają się z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. Tę ideę chcielibyśmy przenieść na samorząd wojewódzki. W strategii rozwoju województwa łódzkiego, w ramach głównych wyzwań rozwojowych, zapisano m.in. tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej, wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Temu między innymi będzie służyć realizacja budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego, na który przeznaczyliśmy 5 mln zł – mówi marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów. Przewidywana kwota środków finansowych dzielona będzie w równych częściach na wszystkie subregiony. Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa.

Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne i ekologiczne. Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców danego subregionu.

Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. i wyższa niż 300 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Spotkanie informacyjne na temat budżetu obywatelskiego odbędzie się w środę 14 czerwca w godz. 16:30 – 18:30 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, pierwsze piętro. Poprowadzą je pracownicy Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

T.O.

plakat