^ Powrót na górę

 

 

Dzień Strażaka z przeglądem orkiestr

Rozmiar tekstu:

goszczanow
Goszczanów gościł orkiestry dęte powiatu sieradzkiego. Z okazji powiatowego Dnia Strażaka, w miejscowości tej odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

Na przeglądzie wystąpiły: gminno-parafialna orkiestra dęta „Helikon” z Goszczanowa, orkiestra z Wróblewa, młodzieżowa orkiestra dęta z Burzenina wraz z zespołem mażoretek „Akcent”, miejska orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sieradza, orkiestra dęta z Brzeźnia, orkiestra dęta przy OSP Brąszewice, orkiestra dęta OSP Złoczew, strażacka orkiestra dęta z Klonowej, parafialno-strażacka orkiestra dęta z Unikowa oraz orkiestra dęta z Godynic.

Zanim jednak rozpoczął się przegląd, na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goszczanowie odbyła się krótka uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Wzięli w niej udział strażacy z jednostek OSP powiatu sieradzkiego oraz władze samorządowe: województwa – marszałek Witold Stępień, powiatu – starosta sieradzki Mariusz Bądzior i przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda oraz gmin – wójtowie: Łukasz Siewior (Goszczanów), Dariusz Perdek (Klonowa), Dorota Kubiak (Brzeźnio), Jarosław Janiak (Burzenin), Karol Misiak (Brąszewice) i Tomasz Woźniak (Wróblew). W uroczystości wziął również udział burmistrz gminy i miasta Warta oraz wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak. Gościem strażaków był także poseł na Sejm RP Piotr Polak.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31