^ Powrót na górę

 

 

Bazylika mniejsza z poparciem samorządowców

Rozmiar tekstu:

fara
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior poparł starania biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa o nadanie sieradzkiej kolegiacie w Sieradzu tytułu bazyliki mniejszej. List intencyjny w tej sprawie starosta wręczył podczas uroczystości na cmentarzu parafialnym.

„Jako samorząd Powiatu Sieradzkiego z wielką radością i dumą przyjęliśmy starania, czynione w Stolicy Apostolskiej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Włocławskiego, w kierunku nadania Kolegiacie Sieradzkiej tytułu Bazyliki Mniejszej. Ta wiekowa, prastara świątynia od dawna jest dla mieszkańców Sieradza i całego powiatu sieradzkiego miejscem spotkania z historią i Bogiem. Podniesienie jej do rangi Bazyliki byłoby pięknym podsumowaniem wielowiekowej tradycji tego wyjątkowego miejsca. Jednocząc się z Księdzem Biskupem w podjętych staraniach, z niecierpliwością oczekujemy na ich szczęśliwe zakończenie” – tak brzmi treść listu intencyjnego, wręczonego przez starostę sieradzkiego biskupowi Wiesławowi Meringowi.

O swoim poparciu dla idei nadania farze rangi bazyliki mniejszej zapewnili również przedstawiciele samorządów Miasta Sieradza i Gminy Sieradz oraz wszystkich stanów i grup zawodowych działających w mieście.

Podczas uroczystości na cmentarzu parafialnym ks. biskup upamiętnił również postać ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego, wręczając jego krewnym medal, przyznany ks. infułatowi pośmiertnie przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Ks. mjr Apolinary Leśniewski pochodził z Wróblewa. W 1920 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przed wybuchem wojny pracował we Włocławku jako nauczyciel religii, a potem w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego jako wizytator. W czasie wojny był kapelanem wojskowym, a podczas powstania warszawskiego również kapelanem AK. Był pierwszym powojennym proboszczem sieradzkiej fary. Zmarł w 1984 r. Grób ks. Leśniewskiego znajduje się na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.

Postać infułata związana jest z historią obrazu Matki Boskiej Armii Krajowej, namalowanego w walczącej Warszawie w sierpniu 1944 r. przez Irenę Pokrzywnicką, przedwojenną dyktatorkę mody. Obraz ten, ocalony z bombardowań, Apolinary Leśniewski po wojnie przywiózł do Sieradza. Tu go ukrył, a po latach przekazał swojemu wychowankowi, prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Historię obrazu opowiada film dokumentalny „Ku pokrzepieniu powstańczych serc”, który tuż przed uroczystością na cmentarzu został wyświetlony w Teatrze Miejskim w Sieradzu.

Pod koniec 2016 roku ks. infułat odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a doskonałą okazją do przekazania go rodzinie księdza, była uroczysta mszą święta, połączona z przypieczętowaniem starań o podniesienie kolegiaty do rangi bazyliki. Krzyż trafił najpierw do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, ale wolą rodziny było, żeby wrócił do ziemi sieradzkiej – miejsca urodzenia (Wróblew) i śmierci (Sieradz) Apolinarego Leśniewskiego. Medal został następnie przekazany Muzeum Okręgowemu w Sieradzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  23

24  25

26  27

28  29

30  31