^ Powrót na górę

 

 

Przestrzeń i ruch na podwójnej wystawie

Rozmiar tekstu:

bwa
Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu otworzyło łączoną wystawę tkaniny artystycznej Izabeli Wyrwy oraz grafiki warsztatowej Wawrzyńca Strzemiecznego.

Izabela Wyrwa ukończyła Wydział Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora. Pracuje jako adiunkt na WTiU. Wawrzyniec Strzemieczny również jest absolwentem łódzkiej ASP – Wydziału Malarstwa i Grafiki. Pracuje jako asystent w Pracowni Podstaw Projektowania Komputerowego w tej uczelni.

– Najczęściej używanym przez Izabelę Wyrwę tworzywem jest tkanina, ale na wystawie widzimy również metal, drewno i tworzywa sztuczne. Jej prace pokazują przestrzeń, ruch i przenikanie. Wawrzyniec Strzemieczny zajmuje się linorytem. Prace obojga artystów niesamowicie do siebie pasują, uzupełniają się. Ich wspólnym mianownikiem jest przestrzeń i ruch – mówiła dyrektor BWA Małgorzata Szymlet-Piotrowska podczas wernisażu wystawy.

Podwójna ekspozycja w Galerii Sztuki BWA będzie czynna przez miesiąc.

T.O.

1  2

3  4

5  6

8  9

10  11

12  7

13  14

15  16

17  18

20  21

22  23

24  25